Available courses

Cada vegada és més necessari el domini de l'anglès, no només pels mestres i professors d’anglès, sinó per la resta, per a poder fer les classes d’altres matèries amb aquesta llengua.

En aquest curs aprendreu a donar un enfoc comunicatiu, funcional i significatiu dels continguts d’aprenentatge de medi a través de la llengua anglesa.

Cada vegada és més necessari el domini de l'anglès, no només pels mestres i professors d’anglès, sinó per la resta, per a poder fer les classes d’altres matèries amb aquesta llengua.

En aquest curs Aprendreu a incorporar i utilitzar recursos TIC  a l’aula per fomentar la competència lingüística en anglès de l'alumnat.